methodieken

 Wanneer we gedrag willen veranderen of stress willen verhelpen is praten alleen vaak niet genoeg. In mijn praktijk en tijdens teamtrainingen maak ik gebruik van een aantal methodieken:


 Roos van Leary

De Roos van Leary is een interactiecirkel; een schematische weergave van verscheidene gedragsmogelijkheden en het effect daarvan op anderen. De Roos van Leary geeft inzicht om bewust keuzes te maken in actie en reactie.

Het is een handig hulpmiddel als de communicatie moeizaam verloopt of als bepaalde gedragspatronen ingesleten zijn. De Roos van Leary helpt bij het analyseren van iemands gedrag. Zo kun je de ander beter begrijpen en kun je inspelen op het gedrag van een ander. Het kan bijdragen aan een verbetering van de communicatie in het team.


Teamrollen van  Belbin
In een team brengt elk teamlid zijn eigen ervaring, deskundigheid in en heeft elk lid een voorkeur voor een eigen Teamrol. Een Teamrol is een samenhangend pakket van eigenschappen en vaardigheden dat ‘aangeboren’ is. Creativiteit, communicatievaardigheden, analytisch vermogen, het zijn allemaal vaardigheden die je als team nodig hebt om een goed resultaat neer te zetten. Een team gaat beter functioneren wanneer je daar rekening mee houdt. De Teamrollen van Belbin bieden gereedschap om de samenwerking in een team te verbeteren.


Brainmanagement
Brainmanagement is een coachingtechniek op basis van recente (neuro) wetenschappelijke onderzoeken en praktijkervaringen en herstelt een onevenwichtige situatie in je brein. Zo’n situatie kan ontstaan door een negatieve ervaring of een trauma. Eigenlijk gaat het om alle dingen, groot of klein, die jou uit je evenwicht halen.

Wanneer je iets meemaakt leg je dat vast in je geheugen. Een gebeurtenis bestaat uit vele ‘mentale plaatjes’ zoals geuren, kleuren, vormen, smaak, woorden, geluiden enz. èn de hierbij behorende lichamelijke sensaties. Deze worden op verschillende plekken in je brein opgeslagen. Wordt een van de mentale plaatjes, in een stresssituatie, niet goed opgeslagen, dan ontstaat er een zogenaamd bad cluster. Doel van Brainmanagement is om bad clusters te herstellen. Dat doe je tijdens een sessie samen met je coach/begeleider op een doeltreffende en snelle manier.

Je merkt direct resultaat. Je klachten verminderen sterk of verdwijnen zelfs. Je krijgt veel meer (levens)energie. Je kunt weer open in het leven staan. Je leert veel over de werking van het brein. Het versterkt je assertiviteit en zelfvertrouwen en het heeft een heilzame werking op je privéleven en relaties. Brainmanagement  levert een rendement voor het leven: je  leert de methode te hanteren als een stuk gereedschap dat je nooit meer zal verleren.


Neurostress release
Neuro Stress Release (NSR) is een van oorsprong Australische techniek waarmee je emotionele en fysieke problemen kunt aanpakken. Neuro Stress Release maakt gebruik van de energiesystemen van het lichaam om lichamelijke, chemische, emotionele en geestelijke problemen in het lichaam op te lossen.
Samen met je behandelaar ga je kijken waar de energie in het lichaam stagneert. Met behulp van spiertesten zoekt je behandelaar naar triggers  die bij jou de energie in je lichaam doen stagneren.  De behandelaar ruimt de stagnaties vervolgens op door middel van een oogtechniek.

De behandeling geeft direct ‘een opgeruimd gevoel’ en dat geeft ‘ruimte’ in je lichaam en hoofd. Blokkades worden letterlijk verwijderd.  Dat geeft ontspanning, rust en vervolgens veel hernieuwde energie. Die ruimte kun je benutten om verder te werken aan de oorzaak van de stagnaties


 Palo Alto Coaching
Recent hersenonderzoek toont aan dat onze keuzes en acties bepaald worden door ons ‘emotionele brein’, lang voordat ons rationele denken zich hiervan bewust is. Dit is de reden waarom veel mensen het moeilijk vinden om hun eigen voornemens om te zetten in gedragsverandering. De Palo Alto Coaching methode neemt blokkades in het limbische systeem (het emotionele brein) weg door gebruik te maken van het vermogen van de hersenen om zichzelf te herstellen. Door gebruik te maken van deze baanbrekende methode worden belemmerende emoties en herinneringen op een uitkomstgerichte wijze verwerkt.