Home


(Interim) HR Adviseur met een mensgerichte aanpak

Reorganisaties en cultuurveranderingen leiden tot veel onzekerheid bij medewerkers en leidinggevenden en kunnen tot spanningen en conflictsituaties leiden. Ik help u om deze processen met succes te volbrengen door een mensgerichte, transparante en resultaatgerichte aanpak. Ik doe dat voor de overheids-, zorg- en welzijn-  en andere not for profit organisaties.

Mensgericht
Veranderingen zijn succesvol en duurzaam wanneer ze gedragen worden door de mensen binnen de organisatie, van werkvloer tot management. Ik ga daarom met iedereen in gesprek. Ik ben open naar iedereen, of het nu om leidinggevenden, directieleden of medewerkers gaat. Ik zeg wat ik denk, zie en voel en betrek iedereen bij het proces.

Transparant
Alle betrokkenen hebben het recht om te weten wat er speelt. Openheid is een voorwaarde voor succesvolle verandering. Transparantie brengt mensen in beweging. Ik maak daarom korte metten met verborgen agenda’s en politieke spelletjes. Daarmee creëer ik ruimte voor verandering en ontwikkeling.

Resultaat telt
Ik kijk wat nodig is om een verandering en /of reorganisatie tot een succes te maken. Daarbij hoort onder meer het begeleiden van mensen van werk naar werk, teamtrainingen, individuele coaching en mediation, maar ook confrontatie, vertrouwen en respectvolle communicatie. Doelgericht werken we naar een duurzaam resultaat.

Wijnand Bruin Consultancy helpt uw organisatie bij:

  • Begeleiden van reorganisaties en verandertrajecten
  • Mediation bij conflict- en crisissituaties
  • Het begeleiden van medewerkers van werk naar werk

Neem contact met mij op voor een kennismakingsgesprek


Lukt het een van je medewerkers niet om goed mee te draaien in uw organisatie of bedrijf? Of loop je zelf tegen grenzen aan in uw eigen functioneren? Enkele sessies Werkgerelateerde Coaching kunnen een goede optie zijn.